kənar

kənar
<fars.>
1. Bax qıraq 1-ci mənada. Çayın kənarı. Yolun kənarı. – . . Bir həyətdə bir müsəlman arvadı arxın kənarında qab yuyurdu. C. M.. Kəndin kənarından get-gedə sıxlaşan və iriləşən qamışlıq başlanırdı. M. Rz..
2. sif. Yad, özgə, başqa. Cuma evdə kənar adam olmadığını bildi. Ə. Ə..
3. is. Özgə yer, tamamilə başqa yer; xaric. Kənardan gəlmiş adam. – <Koroğlunun> bir belə xasiyyəti var ki, kənar yerlərdən gələn karvanları soymur. «Koroğlu». <Müdir:> Mən kənardan gəlmiş bir adamam, başım ancaq məktəbin işlərinə məşğuldur. Ə. H..
4. is. Ətraf, yan. Rüstəm ayağa qalxdı, evin kənarına səpələnmiş çırpını topladı, həyətdə gur bir ocaq qaladı. S. R..
5. sif. və zərf Mərkəzdən uzaq, qıraq. Kənar ev. Kənar tikili. Kənar məhəllə. – Kənarda bir dükan görsənir. C. M.. Xavər on-on beş addım kənardakı dükanın piştaxtasına söykənərək mürgüləyən qoca çörəkçiyə yanaşdı. M. İ..
6. zərf Çox vaxt yerlik halda: kənarda – uzaqda, aralı. Daşlıca azı kənddən beş verst kənarda, bağ-bağatlı yolların ayrıcında bir yer idi. M. C..
7. is. Məhəccər, sürahi mənasında. Mehriban əllərini balkonun kənarına dayamış olduğu halda gözü küçəyə baxırdısa da fikri və xəyalı uzaqlarda idi. S. H..
◊ Kənar etmək (eləmək) – 1) uzaqlaşdırmaq, rədd etmək. . . Lazımdır mikrobları millətin bədənindən kənar eləmək. C. M.. Çünki Qızıl Arslan məlikəyə evlənmək üçün Azərbaycan xalqının sevdiyi vəliəhdi kənar edib, məlikənin oğlunu vəliəhd təyin edə bilməzdi. M. S. Ordubadi; 2) qovmaq, çıxarmaq (işdən, məktəbdən və s). . . Axırda <Cəlilin> əlindən molla təngə gəlib onu məktəbdən kənar elədi. İ. Musabəyov; 3) atmaq, götürmək. <Şah Sitarəyə:> Sənə hökm edirəm, kənar et örtüyü! C. C.. Kənar gəzmək (dolanmaq) – əlaqəni kəsmək, özünü uzaq tutmaq, yaxınlıq göstərməmək, uzaq olmaq. Əlində fənər gəzər; Gəzdikcə yanar gəzər; Bir kəs ki, yoxsul olsa; Dost ondan kənar gəzər. (Bayatı). <Qurbani:> Səbəb nədi məndən kənar gəzirsən? Sirrsözün yadlara deyən deyiləm. «Qurbani». Qafil! Dolanma gəl, eşqdən kənar; Ən böyük musiqi canan səsidir. S. V.. Kənar olmaq – uzaqlaşmaq, özünü uzaq tutmaq. <Dərviş Şeyx Sənana:> Əgər fövqəlbəşər olmaq dilərsən; Kənar ol daima cinsi-bəşərdən. H. C.. <Mansur xan:> Burada dəxi dayanmayıb, kənar olub tez gedin. C. C.. Kənar(a) atmaq – 1) bir yana tullamaq, atmaq. Arvad əlində toxuduğu corabı kənara atıb, qalxıb ərinin başı altına bir mütəkkə qoydu. Ə. H.. . . Zərintac xanım bəzəkli yorğanı üstündən kənara atdı, atılıb çarpayısından yerə düşdü. S. Rəhimov; 2) məc. unutmaq, yaddan çıxarmaq, əlaqəni kəsmək, məhəl qoymamaq. Qul Abbası nə kənara atmısan; Hərcayilə ülfətini qatmısan. . A. A.; 3) məc. əhəmiyyət verməmək, sərf-nəzər etmək, bir tərəfə buraxmaq. Mən təklif edirəm ki, müraciətnamə məsələsini tamamilə kənara ataq. M. S. O.. Kənar(a) düşmək – uzaq düşmək, uzaq olmaq, əlaqəsi kəsilmək. Müşküldü mən kənara düşüm kuyi-yardən. . Natəvan. Talasından kənar düşərsə ceyran; Gəzər yoldaşları bir zaman heyran. M. R.. Kənara çəkilmək – uzaqlaşmaq, kənar olmaq, bir yana çəkilmək. Kəndlilərin bir neçəsi çıxdı eşiyə və bir neçəsi oturduğumuz töylədə olan atlardan bir neçəsini yəhərləyib çəkildilər kənara. C. M.. Həbib bəy özünü göstərməmək üçün bir kənara çəkildi. S. Rəh.. Kənara çəkilmə, bil ki, bu gündən; Bu gün mənə varsa, sabah sənə var. B. V.. Kənara çəkmək – bir tərəfə çəkmək, qırağa çəkmək, bir tərəfə aparmaq. Cantək səni kənarə çəkər pullu dayilər; Hər yerdə az deyil səni mehman edən, çocuq! M. Ə. S.. Kənara çıxmaq – 1) əsas işdən, məsələdən və s. dən uzaqlaşmaq. Mövzudan kənara çıxmaq; 2) bir qədər aralanmaq, azacıq uzaqlaşmaq. Xaspolad dəstədən kənara çıxıb əsgəri kazarmaya doğru getdi. M. Hüs.. Kənara tullamaq – bax kənara atmaq. Keçən sərgüzəşti tulla kənara; Bihudə hekayət zamanı deyil. Q. Z.. Şaqqulu ağ parçanı kənara tullayıb, gəlinin üzünü görcək cəld geri çəkildi. . Ç.. Kənarda qalmaq – 1) bax kənarda durmaq. <Zeynal:> Mehriban, – dedi, – özün etiraf edirsən ki, sənin bizdən kənarda qalmağın münasib deyil. S. Hüseyn; 2) məc. Unudulmaq, yaddan çıxmaq. Qaldı bütün kənarda; Can verənlər, ölənlər. Ə. C.. // İştirak etməmək (bir işdə). Bir nəfər də olsun gənc pambıqçı yarışdan kənarda qalmamışdır. . . . kənarda (kənara) qalsın – . . . bir tərəfdə (yanda) qalsın (bir şeydən sərf-nəzər etmək mənasında). Hələ açıq gəzmək kənarda qalsın. . S. S. A.. <Akif:> İşin çətinliyi bir kənara qalsın. . M. İ.. Kənarda durmaq – qarışmamaq, müdaxilə etməmək, iştirak etməmək. İşdən kənarda durmaq. . . . kənarda dursun – bax . . . kənarda qalsın. <Leyla xanım:> . . Ancaq qoy bu söhbət dursun kənarda. N. V.. Kənardan baxan – hadisəyə tamaşa edən; görən; seyrçi. Kənardan baxan nə deyər? – Kənardan baxan əcnəbilər bizə deyirlər. C. M.. Yandı əhvalına kənardan baxan; Doğdu ürəklərdə min şəfqətli hiss. M. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • Nar Nar Goon, Victoria — Nar Nar Goon Victoria Murals on the intersection of Nar Nar Goon Road and Carney Street Population …   Wikipedia

 • Nar Shaddaa — Astronomie Localisation Bordure Médiane Genre Satellite Étoile 1 Révolution 413 jours locaux Rotation 87 heures standards …   Wikipédia en Français

 • Nar Nar Goon North, Victoria — Nar Nar Goon North Victoria Population: 1108 (2006) [1] Postcode: 3812 …   Wikipedia

 • NAR 2 — (Serbian Nastavni Računar 2, en. Educational Computer 2) was a theoretical model of a 32 bit word computer created by Faculty of Mathematics of University of Belgrade professor Nedeljko Parezanović as an enhacement to its predecessor, NAR 1. It… …   Wikipedia

 • Nar-Shaddaa — fait partie des planètes de la Guerre des étoiles. Sommaire 1 Description 1.1 Possession de Nar Shaddaa par les Hutt 1.2 Jedi Knight : Dark Forces II 1.3 …   Wikipédia en Français

 • nar — nar̃ interj. 1. šuns urzgimo garsui nusakyti: Kaip šunys par torą nar̃ nar̃ nar̃ KlvrŽ. Tas anų šuo y[ra] pasalkanda: tik pajusi, ka į koją nar̃ nar̃ nar̃ nar̃ KlvrŽ. Tada su šunim tik nar nar ir susipjovė SI333. 2. neaiškiam kalbėjimui,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • NAR — may refer to: Places Nar Jaffar Khan, a town and union council in Bannu District of Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan Nar, Nepal, a village development committee in Manang District in the Gandaki Zone of northern Nepal Nar, North Ossetia–Alania, a… …   Wikipedia

 • Nar Nar Goon railway station — Nar Nar Goon Station information Code NNG Distance from Southern Cross 64.57 km Operator V/Line …   Wikipedia

 • Nar-Dos — Նար Դոս Born 1 March 1867 Tiflis, Tiflis Governorate, Russian Empire Died 13 July 1933 Tiflis, Transcaucasian SFSR, Soviet U …   Wikipedia

 • NAR 1 — or just NAR (Serbian Nastavni Računar, en. Educational Computer) was a theoretical model of a computer created by Faculty of Mathematics of University of Belgrade professor Nedeljko Parezanović. It was used for Assembly language and Computer… …   Wikipedia

 • Nar Kreeta — est une planète fictive de l univers de Star Wars. Description Nar Kreeta est une planète contrôlée par un Hutt dont on connaît le nom mais qui n a rien d un Hutt (Lannik Racto)[précision nécessaire]. Tout ce qu on sait, c est qu il a des… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”